processing...
OPD Hours: Sun to Thu: 8AM - 2:30PM, Fri 8AM - 11:30AM
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल

Tribhuvan University Teaching Hospital

Auditorium Hall निर्माण कार्यको अन्तिम नापजाँच तथा मुल्यांकन गरि प्रतिबेदन पेश गर्ने बारे
Download