processing...
OPD Hours: Sun to Thu: 8AM - 2:30PM, Fri 8AM - 11:30AM
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल

Tribhuvan University Teaching Hospital

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
Download