processing...
OPD Hours: Sun to Thu: 8AM - 2:30PM, Fri 8AM - 11:30AM
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल

Tribhuvan University Teaching Hospital

मौजुदा सुचिमा सुचिकृत गर्नको लागि निवेदन आह्वान बारे
Download