processing...
OPD Hours: Sun to Thu: 8AM - 2:30PM, Fri 8AM - 11:30AM
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल

Tribhuvan University Teaching Hospital

प्रतिक्षा सुचिमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना
Download